KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
sobota, 15 maja 2021

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Brak nadchodzących wydarzeń

III. Rodowód ludzi i osady Obora, poprzedniczki Obornik Śląskich

Zgodnie z feudalnym prawem zwyczajowym władca (król, książę) był właścicielem, a więc i dysponentem, całego obszaru pozostającego pod jego jurysdykcją. Przekazywał on jego części zasłużonym mu osobom świeckim i organizacjom kościelnym (biskupstwom, klasztorom). W tym wczesnym okresie były to przeważnie obszary zalesione, stanowiące pustki osadnicze. Nie zagospodarowane domeny nie przysparzały dochodów ich posiadaczom. Stąd też już od końca XII w. były podejmowane wysiłki dla zagospodarowania posiadłości przez lokację m.in. wsi. Proces ten został znacznie zintensyfikowany w XIII i XIV w..

Tereny obecnej miejscowości Oborniki Śląskie należały na przełomie XIII i XIV w. do domeny biskupstwa wrocławskiego. Znajduje to potwierdzenie w dokumencie 'Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis', w którym zawarta jest z r. 1305 pierwsza informacja o osadzie 'Obora', z istotnym dopiskiem: '(...)cuius libertas nunc expiravit(...)', to znaczy 'której wolność właśnie się skończyła". W szerszym kontekście zdaniowym należy to rozumieć, że właśnie wówczas ustał dla mieszkańców osady okres wolny od świadczeń na rzecz biskupstwa wrocławskiego z tytułu własności. Wynosił on przeważnie pięć lat, chociaż lokalnie mógł być wydłużony nawet do lat dziesięciu. Przywilej ten przysługiwał nowoosiedlonym bądź zasiedziałym już mieszkańcom przy ponownej lokacji osady, na zmienionych warunkach prawno-organizacyjnych i ekonomicznych. Wprawdzie nie wiemy, w której z dwóch powyższych sytuacji znaleźli się wtedy oborniczanie, ale jedno, wydaje się, bezsporne, że osada 'Obora' istniała już na pewno w 1300 r. a nawet prawdopodobnie kilka lub kilkanaście lat wcześniej.

Nazwa leśnej osady 'Obora', wywołująca jednoznaczne skojarzenia z miejscem hodowli zwierząt, jest interpretowana przez polskich językoznawców kulturowo. Historycy niemieccy natomiast, mimo że nie zaprzeczają 'słowiańskiemu' źródłosłowu nazwy miejscowości, wywodzą ją wszakże od 'boru', przy czym ujmują ją jako 'o bor', co, w ich rozumieniu, miało oznaczać osadę 'przy lesie'. Jeszcze inni tłumaczyli nazwę naszej miejscowości poprzez zbitkę pojęciową 'o bor' i 'nicka', w rozumieniu osady położonej w niecce, a więc w naturalnym, podłużnym obniżeniu leśnego terenu. Te dwie ostatnie interpretacje nie znajdują jednak potwierdzenia w wynikach badań porównawczych polskich toponomastów.

Nazwa Obora wskazuje na to, że jej, zapewne co najwyżej kilkunastu rodzinna, ludność zajmowała się przede wszystkim hodowlą bydła. Jednak naturalna gospodarka w średniowieczu narzucała też konieczność wytwarzania i innych produktów oraz przedmiotów niezbędnych do życia. Część z nich prawdopodobnie pozyskiwali oborniczanie poprzez bezpośrednią wymianę towarową lub nabywali za monety czeskie, bądź bite już w księstwach śląskich, na okolicznych targach w Trzebnicy, Prusicach, Żmigrodzie, Urazie, a nawet w Wołowie i Wrocławiu. Z czasem ludność osady Oborniki zajmowała się również rzemiosłem oraz sezonowym zbieractwem runa leśnego. Sytuacja materialna części ludności była trudna, skoro w starych przekazach zachowała się o niej następującą informacja: "Oborniki leżą między Kłopotnikami [?] a Komornikami[?]. Kto się tam chce wyżywić musi szukać grzybów i jagód. A kto nie potrafi je zbierać, musi miotły wiązać".

Nie wiemy natomiast, jakiej przynależności etnicznej byli ci pierwotni i późniejsi mieszkańcy osady Obora, a następnie Obornik Śląskich. Mogli nimi być w części potomkowie okolicznych Ślężan, polscy osadnicy z sąsiednich dzielnic, jak też osadnicy niemieccy i czescy. Pewne ogólne wyobrażenie o zakresie przemianach w składzie narodowościowym ludności Dolnego Śląska, daje zestawienie nawet z 1787 r. Było wówczas w tym regionie m.in.: 74,0 % osób uznających się za Niemców, 23, 6 % - Polaków, 1,9 % - Czechów i 0,5 % za Żydów. W okolicach Żmigrodu i Trzebnicy istniały jeszcze na przełomie XVIII/XIX w. znaczne skupiska ludności polskiej i mieszanej etnicznie. W samej Trzebnicy ludność polska zamieszkiwała głównie na przedmieściu, zw. 'Polską Wsią'. Zdają się to potwierdzać i w Obornikach Śląskich nazwiska rodzin zamieszkałych od XIV do połowy XX w., jak również lokalne nazwy miejscowe osiedli, rzek, gór i pól. We wczesnym okresie dziejów Dolnego Śląska przynależność etniczna ludności nie miała jeszcze takiego znaczenia politycznego, jakie nadawano jej w XIX, a zwłaszcza w XX w. Tak jak nie było uważane za naganne zawieranie związków małżeńskich etnicznie mieszanych m.in. polsko-czeskich, polsko-niemieckich i czesko-niemieckich w śląskich dynastiach książęcych, tak i również uchodziły za naturalne analogiczne związki interetniczne wśród ludności miejskiej oraz wiejskiej.

Między 1306 a 1311 r. osada leśna Obora przeszła - w nieznanych nam dotąd okolicznościach - z domeny biskupstwa wrocławskiego do domeny księcia głogowsko-żagańskiego, Henryka III (1274-1318). W jego dokumencie z 29 II 1312 r. została też po raz pierwszy wymieniona jako wieś Oborniki. Po dalszych 9. latach była już jednak w księstwie oleśnickim, Konrada I (1321-1366). Pozostawała w nim też najdłużej, bo aż do II połowy XVIII w.

Podziały terytorialne księstw śląskich spowodowane dziedziczeniem, wojnami i koniecznymi transakcjami handlowymi były tak częste, że ziemia śląska wyglądała jak szachownica, z przemieszanymi obszarami należącymi do różnych właścicieli. Stąd i Oborniki Śląskie, położone w tak bliskiej odległości od Trzebnicy, tylko przez krótki okres w XIV w. stanowiły z nią jedną domenę księcia głogowskiego. Dopiero od II połowy XVIII w. obie miejscowości już stale wchodziły w skład jednego obszaru administracyjnego (kolejno: Bezirk Trebnitz, Kreis Trebnitz, Starostwo Trzebnickie, Powiat Trzebnicki).

W nie mniejszym zakresie były zmienne dzieje samej posiadłości ziemskiej dzisiejszych Obornik Śląskich. Cały ten obszar lub poszczególne jego części stanowiły w okresie 700. lat bądź to lenno (Kalow lub Kale?), bądź dziedziczne lenno (Kośligów lub Koschligów), czy wreszcie w pełni własność rodzin: kolejnych Kośligów, a następnie Ratzbergów, Schnellensteinnów, Kotulinskich, Festenberg-Pakischów, Pentzigów, Stampenów, Hockenów, Diebitschów, Bocków, Folgersbergów, Koschembahrów i Schaubertów. W większości były to rody o dziedzicznym szlachectwie, ale i takie, które nabyły go jako nuworysze. Z tytułu szlachectwa posiadały też herby, z których znany jest nam dotąd jedynie herb rodziny Schaubertów, najbardziej zasłużonej dla rozwoju Obornik Śląskich. Jednak godło to nie nawiązywało w swoich elementach heraldycznych ani do lokalnych dziejów, ani do specyficznych cech środowiska naturalnego.

Andrzej Pudło, Kazimierz M. Pudło