KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
sobota, 15 maja 2021

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Brak nadchodzących wydarzeń

II. Okresy zmagań o przynależność państwową tych ziem

Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie geograficzne, był przez wiele wieków obszarem krzyżujących się ruchów wędrówkowych ludności o różnej tożsamości etniczno-kulturowej, szlaków handlowych o zwrotnych kierunkach północ-południe i wschód-zachód, w tym również na legendarnym 'szlaku bursztynowym'. Wreszcie w okresie kształtowania się organizacji państwowych pozostawał przez kilka wieków regionem, w którym ogniskowały się interesy polityczne, głównie państw: czeskiego, niemieckiego i polskiego. Łączną tego konsekwencją były okresy jego dobrej koniunktury gospodarczej, dużego wzrostu zasobów materialnych ludności, ale też, niestety, częściej dłuższe regresy w rozwoju, spowodowane przede wszystkim wojnami.

Znaczna część obszaru Dolnego Śląska wchodziła prawdopodobnie na początku X wieku w skład państwa czeskich Przemyślidów. Przemawia za tym m.in. sama nazwa Wrocławia - 'Wratislavia'. Pod koniec tego wieku należał już jednak do państwa Mieszka I, a fakt ten poświadczał słynny dokument "Dagome iudex...", określany tak od pierwszych słów w jego łacińskim zapisie. Wojny i układy władców państwa polskiego oraz książąt śląskich z Czechami, nierzadko wspieranych przez Niemców, a nawet rycerzy krzyżowych, o zwierzchnictwo nad Śląskiem, trwały z przerwami od XI do I połowy XIV w. Zakończyły się wówczas niepowodzeniem państwa polskiego i Piastów śląskich. Ci ostatni, po wprowadzeniu w Polsce w 1138 r. zasady senioratu i podziału państwa na dzielnice, prowadzili ze sobą ciągłe spory i walki zbrojne o zasięg swoich dzielnic oraz hegemonię polityczną. Sami więc krótkowzrocznie przyczyniali się do osłabiania swych księstw, które stawały się już na ogół łatwiejszą zdobyczą dla ich wrogów zewnętrznych. Pierwotnie duża, dziedziczna dzielnica śląska Władysława II, uległa w następnych 197. latach wielkiemu rozdrobnieniu. Negatywnym tego skutkom nie udało się również zapobiec tragicznej dynastii Henryków śląskich. Przesądziło to o tym, że tereny Dolnego Śląska weszły w 1335 r. w skład Korony Królestwa Czeskiego pod berłem Luksemburgów, pozostając w niej do 1436 r. W latach 1437-1526 były z kolei przedmiotem rywalizacji dynastii środkowoeuropejskich, głównie - polskiej Jagiellonów, austriackiej Habsburgów oraz czeskiej Podiebradów. Związki dynastyczne czesko-austriackie włączyły Dolny Śląsk do cesarstwa Habsburgów, w którym pozostawał do 1742 r. Nie mniej dramatyczne były i dalsze losy tego regionu. Toczyły się bowiem o niego tzw. wojny śląskie w 1742 r. i w latach 1756-1763, pomiędzy Cesarstwem Austriackim wspomaganym przez Cesarstwo Rosyjskie i Królestwem Prus. Zwycięskie Prusy Fryderyka II włączyły wówczas Dolny Śląsk w swoje granice państwowe. Jednak już od 1871 do 1945 r. stanowił on część wschodniej prowincji państwa niemieckiego. Przeszło 960. lat zmagań o przynależność państwową Dolnego Śląska zakończyła ostatecznie w 1945 r. decyzja w Poczdamie zwycięskich w II wojnie światowej mocarstw, przyznająca go Polsce w składzie jej nowych ziem zachodnich i północnych.

Andrzej Pudło, Kazimierz M. Pudło