KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
czwartek, 08 grudnia 2022

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Listopad 2022 (piątek)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

XVII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje,
że na dzień 30 grudnia 2019 r. godz. 1700
została zwołana XVII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim
Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:


I. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady z dnia 29.11.2019 r.
IV. Przyjęcie protokołu z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady z dnia 05.12.2019 r.
V. Informacje Burmistrza.
VI. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
VII. Podjęcie uchwał:


1. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 
2. W sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 rok. 
1/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.
2/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu.
3/ Odczytanie opinii komisji stałych rady.
4/ Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
5/ Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.
6/ Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
7/ Dyskusja nad projektem budżetu.
8/ Głosowanie nad wniesionymi przez Burmistrza propozycjami autopoprawek.
9/ Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez Burmistrza oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
10/ Głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok.
4. W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
5. W sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich w 2020 roku.
6. W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Oborniki Śląskie.
7. W sprawie nadania nazwy ulicy Lotniczej położonej w miejscowości Siemianice.
8. W sprawie nadania nazwy ulicy Marynarskiej położonej w miejscowości Uraz.
9. W sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
10. W sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Kasztanowej 33 w Obornikach Śląskich.

11. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Oborniki Śląskie.
12. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.
VIII. Informacje Przewodniczącej Rady.
IX. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich
Agnieszka Zakęś


Archiwum aktualności