KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
sobota, 10 grudnia 2022

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Grudzień 2022 (sobota)
11
12
13
14
15
16
Events of the day 17 Grudzień 2022 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Program XXXV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 r. godz. 1700 została zwołana XXXV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Obornickim Ośrodku Kultury.

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady z dnia 20.05.2021 r.

IV. Informacje burmistrza.

V.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Oborniki Śląskie.

VII. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Oborniki Śląskie za 2020 rok wraz z debatą.

VIII.  Podjęcie uchwał:

  1. W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Obornik Śląskich.

  2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2020 rok.

  3. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich za rok 2020:

- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Obornik Śląskich sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

- odczytanie sprawozdania, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2020,

- dyskusja na temat wykonania budżetu,

- głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

     4.  W sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/239/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z
          dnia 30 grudnia2020 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2021 rok.

     5.  W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
          wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

    6.  W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oborniki Śląskie w roku 
         szkolnym 2021/2022.

    7.  W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
         Oborniki Śląskie.

    8.   W sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru zbycia działki nr 61/8, AM 1

          położonej w Zajączkowie.

    9. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rewitalizacji placu zabaw i boiska położonych 
        przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Leśną w Wilczynie.

   10. W sprawie rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany Miejscowego Planu
         Zagospodarowania Przestrzennego dla działki numer 336 AM1 obręb Lubnów.

  1. Informacje Przewodniczącej Rady.

  2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

 

Archiwum aktualności