KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
niedziela, 27 listopada 2022

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Listopad 2022 (piątek)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Program X Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  27 czerwca 2019 r. godz. 1700  została zwołana X Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z IX  Sesji Rady z dnia 30.05.2019 r.

IV. Informacje burmistrza.

V.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Oborniki Śląskie.

VII. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Oborniki Śląskie za 2018 rok wraz z debatą.

VIII.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Obornik Śląskich
2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2018 rok.
3. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik Śląskich za rok 2018:

- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Obornik Śląskich sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

- odczytanie sprawozdania, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2018,

- dyskusja na temat wykonania budżetu,

- głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

4. W sprawie zmiany uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019-2029.

5. W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia   27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok.

6. W sprawie zmiany uchwały nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

7. W sprawie zmiany uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/229/16 Rady Miejskiej  w Obornikach Śląskich z dnia 17 listopada 2016r.  w sprawie sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

8.  W sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Kotowice.

9.  W sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Niziny.

10. W sprawie nadania nazwy ulicy Sarnia położonej w miejscowości Rościsławice.

11. W sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2020 - 2023.

IX. Informacje Przewodniczącej Rady.

X.  Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś


Szanowni Mieszkańcy,

Podczas X sesji Rady Miejskie w Obornikach Śląskich, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zostanie przedstawiony Raportu o stanie Gminy Oborniki Śląskie za 2018 rok.
Uprzejmie informuję o możliwości wzięcia udziału w Debacie nad Raporte.

Na podstawie art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

                                                                                               Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                               Arkadiusz Poprawa

RAPORT O STANIE GMINY  ZA 2018R. ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Archiwum aktualności