KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
niedziela, 22 maja 2022

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
Events of the day 3 Maj 2022 (wtorek)
4
5
6
7
Events of the day 8 Maj 2022 (niedziela)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Events of the day 21 Maj 2022 (sobota)
  • Event of the day 21 Maj 2022 (sobota): Dni Kowal
22
23
24
25
26
27
Events of the day 28 Maj 2022 (sobota)
Events of the day 29 Maj 2022 (niedziela)
30
31

Nowe ceny za odpady. Dlaczego zmienił się stawki?

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 24 września 2020 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich został podjęty pakiet uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami, w tym m.in w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Od 1 listopada 2020 roku zostanie wprowadzona obowiązkowa segregacja odpadów oraz nowa stawka dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 35,00zł od osoby zamieszkującej daną posesję. Z powodu obowiązkowej segregacji ustawodawca narzucił na gminy nakaz określenia sankcji w postaci opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku segregacji. Ten środek represyjny, który nakładany będzie w formie decyzji po potwierdzeniu nieprawidłowej segregacji został przyjęty w naszej gminie w wysokości 70,00zł od osoby.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ponoszone przez Gminę koszty muszą się bilansować. Analiza całego systemu zmusiła nas do podniesienia stawki m.in. ze względu na duży wzrost produkowanych przez mieszkańców odpadów, wciąż rosnące stawki cen zagospodarowania odpadów, wzrost opłaty środowiskowej, załamanie się rynków zbytu odpadów zebranych selektywnie. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powodów podniesienia stawki znajdują się pod linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=u2C7Pb7JqmE

https://www.youtube.com/watch?v=K4xX265NrxE

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 1,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ustawodawca dając możliwość wprowadzenia tej ulgi jednoznacznie zakazał osobom z niej korzystającym przekazania do odbioru odpadów biodegradowalnych przez Gminę spod posesji oraz do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie. Zaproponowany sposób ustalania ulg w tym zakresie w ustawie nie przewiduje możliwości oddania nawet tych bioodpadów, które nie nadają się do kompostowania.

W najbliższym czasie zostanie zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie podjęcia uchwał dotyczących ulg, które dopuszcza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907).

Podczas Sesji w dniu 24 września 2020 roku została podjęta również uchwała dotycząca rezolucji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich skierowana do Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Klimatu w sprawie usprawnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Wskazano w niej problemy dotyczące systemu odpadowego oraz zwrócono się o wdrożenie rozwiązań prawnych usprawniających realizowane przez Gminę w tym zakresie obowiązki.

Uchwała w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich znajduje się w załączniku.

 

 

Załącznik: 
Archiwum aktualności