KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
piątek, 09 grudnia 2022

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Grudzień 2022 (sobota)
11
12
13
14
15
16
Events of the day 17 Grudzień 2022 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gmina Oborniki Śląskie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu są partnerami międzynarodowego projektu BECoop

System energetyczny napędzany przez ludzi: aktywacja lokalnego rynku energii dla bioenergii

 

W dniu 14 grudnia 2020 roku, w Amsterdamie  po zaktualizowanej dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), Unia Europejska wyraźnie uznaje wspólnoty energetyczne za kluczowy element przyszłego rozwoju rynku energii odnawialnej i upoważnia państwa członkowskie do wdrożenia ram regulacyjnych umożliwiających i ułatwiających ten proces. Jednocześnie szereg barier (m.in. brak gotowości społeczności do pełnego wykorzystania potencjału rynku bioenergii[1], brak świadomości interesariuszy na temat potencjału społecznego, brakujące/niewspierające ramy i warunki polityczne) uniemożliwia obywatelom zostanie producentami bioenergii, a projektom bioenergetycznym stanie się bardziej atrakcyjnymi na rynku grzewczym. Projekt BECoop (2020-2023), finansowany z programu Horyzont 2020 i ma na celu powierzenie społecznościom odpowiedzialności za lokalne wytwarzanie bioenergii.

Mimo, że w Unii Europejskiej poczyniono znaczne postępy na drodze do skuteczniejszego przejścia na czystą energię,. Co ciekawe, obserwuje się dość powolną penetrację w sektorze ogrzewania i chłodzenia w UE, który odpowiada za 51 % całkowitego zużycia energii w UE i oczekuje się, że do 2050 r. będzie miał największy udział w zapotrzebowaniu. Zdając sobie sprawę z konieczności przyspieszenia działań, UE przyjęła cel polegający na zwiększeniu o 1,3 % rocznego zużycia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w ciągu najbliższej dekady.

Oprócz wymagającego celu, jakim jest wzrost produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych, istnieje jednocześnie znacznie niewykorzystany potencjał bioenergetyczny. Pochodząca z materiałów organicznych, bioenergia może być wykorzystywana między innymi do produkcji energii elektrycznej, ciepła i paliw. Te zasoby bioenergetyczne nie są w pełni wykorzystywane pomimo, że w praktyce mają największy potencjał w zakresie zastąpienia ciepła pochodzącego z paliw kopalnych i pozostania wiodącą technologią w unijnym sektorze ciepłowniczym OZE. Jak sugerują eksperci, ekspansja projektów bioenergetycznych w Europie może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów ustalonych przez UE.

Poza innowacjami naukowymi i technologicznymi, wykorzystanie energii odnawialnej zależy także od akceptacji lokalnego społeczeństwa. W tym kontekście, wspólnoty i spółdzielnie energetyczne (RESCoops) zapewniają idealne ramy, mogąc wspierać bardziej skuteczne, sprawiedliwe i zdemokratyzowane przejście na „czystą energię”, przynosząc szereg korzyści, w tym pomoc w zwalczaniu zmian klimatycznych i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, przyczynienie się do łagodzenia ubóstwa energetycznego, wspieranie tworzenia miejsc pracy, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii i inne.

Wspólnotowe programy dotyczące bioenergii mogą odgrywać rolę katalizatora we wprowadzaniu na rynek technologii ogrzewania bioenergetycznego, jednak ich wdrażanie jest obecnie dość powolne. Istnieje już wiele spółdzielni energetycznych utworzonych
w wielu miejscach Europy, to ich zdecydowana większość koncentruje się na wykorzystaniu energii słonecznej i wiatrowej. Spółdzielnie energetyczne oparte na biomasie stanowią jedynie niewielką część. Ponadto, rozproszenie i zasięg wspólnot energetycznych jest dość ograniczony. Według danych 80% z nich znajduje się w Niemczech lub Danii, a pod względem rodzaju oraz wielkości produkcji, zdecydowaną większość stanowi energia elektryczna. Produkcja ciepła dla celów grzewczych jest w tych spółdzielniach bardzo ograniczona.

Istnieje wyraźna potrzeba odblokowania i aktywowania podstawowego potencjału wspólnot energetycznych i to właśnie ma na celu BECoop, nowy projekt finansowany z programu Horyzont 2020.  Ambicją BECoop jest wspieranie szerokiego wdrażania technologii ogrzewania bioenergetycznego w Europie poprzez zapewnienie niezbędnych warunków, narzędzi wsparcia technicznego i biznesowego oraz poprzez zwiększenie popytu i rozpoczęcie działań mających na celu zmniejszanie ryzyka inwestycji w bioenergię wśród społeczeństwa. 

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności lokalnych  projektów bioenergetycznych dla potencjalnych  zainteresowanych podmiotów oraz wspieranie nowych więzi
i partnerstw pomiędzy międzynarodową społecznością bioenergetyczną. Projekt zbada i określi czynniki ułatwiające oraz bariery wchodzenia na rynek bioenergii, a także, opierając się na tych informacjach, umożliwi decydentom dalsze wprowadzenie ram sprzyjających wspólnotom energetycznym. 4 pilotażowe przypadki w całej Europie (Hiszpania, Grecja, Polska, Włochy), będą skierowane do istniejących wspólnot energetycznych, które chcą uwzględnić projekty ogrzewania bioenergetycznego (ogrzewanie miejskie, kotłownie na pellet i inne formy biomasy pochodzenia rolniczego i leśnego) oraz władze lokalne/krajowe mające na celu zainicjowanie nowych struktur wspólnot energetycznych wspierających realizację celów przejścia na „czystą energię”.

Wybrane przypadki reprezentują zróżnicowane warunki ramowe, dojrzałość bioenergii społeczności lokalnej, wskaźnik rozwoju OZE na rynku ogrzewania i chłodzenia oraz środowiska społeczno-gospodarczego, zapewniając tym samym wysoce komplementarną syntezę dowodów.

  1. Wynika to głównie z wielkości nakładów inwestycyjnych takich projektów oraz wymaganego nakładu pracy i czasu. Dodatkowe bariery, takie jak techniczne lub biznesowe, a także ograniczona świadomość wielu korzyści wynikających w przedsięwzięcia uniemożliwiają pojawienie się projektów bioenergetycznych. W końcu, wiedza specjalistyczna i dobre praktyki ustanowione w jednym regionie nie jest łatwo przenieść do innego.

Projekt ten otrzymał finansowanie z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 952930.

    

Partnerzy BECoop

Archiwum aktualności