Oborniki Śląskie

piątek, 24 marca 2017

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Historia Regionu


"Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej"

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249"Dzisiaj jest to nasze miasto, wspólne miasto,
ojczyzna wszystkich oborniczan. Każdy pozo-
stawił w nim swoje ślady: ślady owocnej pracy
troski i utrudzenia, ślady miłości do ziemi i jej
mieszkańców".


(Fragment przemówienia Wielebnego Proboszcza ks.Franciszka Jadamusa w czasie nabożeństwa ekumenicznego dla dawnych i obecnych mieszkańców Obornik Śląskich, które zostało wygłoszone w dniu 6 IX 2001 r. w kościele p.w. św. św. Tadeusza Judy i Antoniego Padewskiego. Patrz, "Nasza Parafia", nr 6, 2001. )


Konsekwencją drugiej wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej były zmiany w zasięgu terytorialnym państw, którymi, chociaż z różnych przyczyn politycznych, zostały szczególnie doświadczone Polska i Niemcy. W 1945 r. znalazł się ponownie w granicach państwa polskiego Dolny Śląsk, a wśród wielu jego miejscowości i Oborniki Śl.. Został zatem zamknięty kolejny rozdział w księdze ich dziejów i rozpoczął się w niej zapis rozdziału nowego, który wypełniała już treścią inna dominująca ludność pod względem narodowym, kulturowym oraz wyznaniowym.

Międzynarodowa i wewnętrzna sytuacja polityczna Polski w pierwszym dwudziestoleciu powojennym nie sprzyjała ludności na jej nowych ziemiach zachodnich rozbudzaniu intelektualnej potrzeby pełnego poznania przeszłości historycznej swoich miejscowości. W przypadku mieszkańców Obornik Śl. większe zainteresowanie dziejami miejscowości, narastało w okresie przygotowań do obchodów "milenium państwa polskiego". Szczególnie młodzież szkolna chciała poznać nie tylko tę bardziej odległą przeszłości ludzi i miejscowości, ale również bliższą, którą tworzyli od 1945 r. jej dziadkowie i rodzice. Częściowe zaspokojenie jej potrzeb poznawczych możliwe było już wówczas dzięki niektórym mieszkańcom Obornik Śląskich i Trzebnicy, gromadzących: fotografie, pocztówki, obrazy, mapy, publikacje, dokumenty archiwalne i wspomnienia pamiętnikarskie. Z czasem młodzież i dorośli poszerzając samodzielnie swoją wiedzę o Obornikach Śląskich, sięgali do dawnych oraz nowych opracowań autorów niemieckich i polskich.

W naszym poprzednim artykule o Obornikach Śląskich z 1984 r., staraliśmy się przede wszystkim wskazać na czynniki, które warunkowały i ostatecznie przesądziły o tym, że 'leśna osada' przekształciła się w znaną 'miejscowość leczniczo-wypoczynkową'. W tym szkicu historyczno-socjologicznym natomiast, chcemy zarysować ogólnie, ale w szerszym zakresie problemowym, dzieje siedmiu stuleci miejscowości i jej mieszkańców.

Andrzej Pudło, Kazimierz M. Pudło


I. Zaranie dziejów: środowisko naturalne i ludzi

II. Okres zmagań o przynależność państwową tych ziem

III. Rodowód ludzi i osady Obora, poprzedniczki Obornik Śląskich

IV. Wybrane zdarzenia i procesy w dziejach oborniczan do roku 1939

V. Końcowy okres II Wojny Światowej

VI. Dawni i nowi oborniczanie oraz ich miasto w okresie powojennym