KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
sobota, 27 lutego 2021

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Brak nadchodzących wydarzeń

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotycząca tzw. uchwały antysmogowej dla woj. dolnośląskiego (z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk).

Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w dniu 30 listopada 2017r. przyjął trzy uchwały antysmogowe: dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałego terenu Dolnego Śląska. Oznacza to m.in. stopniowe wprowadzanie zakazu spalania węgla. Zgodnie z założeniem od 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zakazu stosowania paliw stałych najniższej jakości. Natomiast zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe będą wprowadzane stopniowo – od 1 lipca 2018 r. dla nowych instalacji aż do roku 2028. Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego i dotyczą one zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

Wśród najważniejszych zapisów uchwały antysmogowej dla pozostałej części województwa dolnośląskiego
(z wyłączeniem Gminy Wrocławia i uzdrowisk) wymienia się:

  • ·         Od 1 lipca 2018 r.  – zakazuje się stosowania najgorszej jakości paliw stałych:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,

- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  • ·         Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu PM) określone w ekoprojekcie (rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rad 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotów na paliwo stałe). Dyrektywa Ekoprojekt jest bardziej restrykcyjna od wymogów 5 klasy, bowiem oprócz wymagań zawartych w 5 klasie normy 303-5:2012 określa także emisję tlenków azotu (NOx) oraz sezonową efektywność energetyczną kotła czyli jego sprawność pomniejszoną o zużycie energii elektrycznej.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,

- 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

 

W przypadku dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

- 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet, 

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet i dla kuchenek, 

- 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania,

 

  • ·         Po 1 lipca 2018 r. - zakazuje się wprowadzanie do sprzedaży i użytkowania kotów z rusztem awaryjnym, wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
  • ·         od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012.
  • ·         od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4).
  • ·         W przypadku kominków dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu, np. elektrofiltrów.
Archiwum aktualności