Oborniki Śląskie

wtorek, 28 marca 2017

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację!

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt.: "Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie" - Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Więcej informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Aktualnosci/Samorzadowcy-zlozyli-110-wnioskow-na-usuwanie-azbestu

Chęć uczestnictwa w programie w roku 2017 zadeklarowały 33 podmioty z terenu Gminy Oborniki Śląskie, z czego 4 z terenu miasta Oborniki Śląskie, a z terenów wiejskich – 29. Są to zarówno obiekty mieszkalne jak i budynki gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Ilość podmiotów, które zgłosiły się do programu w 2017 roku: Bagno - 2, Borkowice -1, Golędzinów – 3, Kotowice - 3, Kuraszków - 1, Lubnów - 3, Morzęcin Wielki – 2, Nowosielce – 2, Osola - 2, Osolin - 1, Pęgów - 4, Piekary – 1, Rościsławice - 4. Planowana do usunięcia i zutylizowania ilość azbestu w 2017 roku to prawie 82 ton niebezpiecznych odpadów.

Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na terenie gminy Oborniki Śląskie jest inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego z zapewnieniem podczas realizacji zadania bezpieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie czerwiec - wrzesień 2017 roku. Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili się do projektu będą informowani na bieżąco o postępie w rozpoczęciu realizacji zadania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do udziału w Programie usuwania azbestu w 2018 roku, bowiem zgodnie z Prawem wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Archiwum aktualności